Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

A szerv nyilvátartásai

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

 

Árvízvédelmi Főosztály

ÁKK

iENC

Védelmi tervek

Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály

Mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás

Humánpolitikai Osztály

Személyügyi nyilvántartó rendszer

Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumi nyitvatartás

Műszaki Téradat Szolgáltató Főosztály

Téradatok

Települési Vízgazdálkodási Főosztály

IPOnline

TSOnline

VKonline

 Informatikai Üzemeltetési Osztály

Beléptető rendszer

Vagyongazdálkodási Főosztály

Ruházati- ésjárműnyilvántartó rendszer

Vízrajzi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály

LIMS

VGT

Vízföldtani napló

Vízrajzi adatbázis

VKJ