Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ügyelet telefonszáma: +36 72 506 300
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Vízgazdálkodási Tanácsok

Tartalomfelelős: Pinczehelyi-Tátrai Tímea, PR-munkatárs

2014. július 03., csütörtök 13:36

Vízgazdálkodási Tanácsok

Tájékoztatás a Vízgazdálkodási Tanácsok 2020. évi tevékenységéről

A vízgazdálkodási tanácsokról szóló, 2018. december 8-a óta hatályos 1587/2018. (XI. 22.) Kormányhatározat értelmében a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács és a Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács titkársági feladatait a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság látja el.  A Kormányhatározat részletesen szabályozza a Tanácsok feladatait és tagi összetételét.

A Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (DDTVT) működési területe megegyezik a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területével. A Tanács tevékenységét önállóan, a megyei önkormányzatokkal összehangoltan végzi. Elősegíti a területi szintű vízgazdálkodás szakmai feladatainak egységes végrehajtását, valamint a vízügyi tervezés, a vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését. A Vízgazdálkodási Tanács szakmai munkájában kiemelten fontos szerepet kap a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés aktualitásairól és a VGT intézkedési programok végrehajtásához kapcsolódó projektekről szóló tájékoztatás.

Dr. Hoffmann Imre OVT elnök BM/4556-4/2020. iktatószámú levelében tett javaslata szerint, a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács 2020. évben az eredetileg tervezett két ülés helyett, a koronavírus okozta rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel, csak egy ülés összehívását valósította meg szeptember 10-én.

Az ülésen többek között elhangzott a beszámoló a DDTVT szakmai bizottságainak 2019. évi és 2020. első féléves munkájáról, a pécsi és a kaposvári szennyvíztelep fejlesztésének kihívásai témájú előadás, valamint a Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések (JVK) véleményezése összefoglaló. Az ülés végeztével a tanácstagok elfogadták a 2020. évi munkatervet.

Az állandó és eseti bizottságok munkájának bemutatása:

A Tanács feladatai teljesítésének elősegítése érdekében két állandó bizottságot működtet, a Baranya Megyei- és a Somogy Megyei Szakmai Bizottságot.

A DDTVT Baranya Megyei Szakmai Bizottsága (BMSZB) a különböző pályázati felhívások keretében benyújtott kérelmeket a rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel elektronikus formában-, bizottsági ülés összehívása nélkül tárgyalta meg.

A BMSZB 2020. évben összesen 3 db TOP-2.1.3.-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” pályázati felhíváshoz kapcsolódó kérelmet tárgyalt meg és állította ki szakmai véleményét. A VP6-7.2.1.2-16 „Egyedi szennyvízkezelés” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódóan 23 db kérelmet tárgyalt meg.

A szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolása tárgyában 2 db pályázati anyag érkezett ebben az évben a Baranya Megyei Szakmai Bizottsághoz.

A DDTVT Somogy Megyei Szakmai Bizottsága (SMSZB) 2020. évben szintén csak elektronikus úton véleményezte a dokumentációkat. A Bizottság 5 db TOP-2.1.3.-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó kérelmet tárgyalt meg, valamint 11 db VP6-7.2.1.2-16 „Egyedi szennyvízkezelés” témájú dokumentációt.

Szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolása tárgyában Somogy megyét érintően nem nyújtottak be kérelmet.

A Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (DRVT) működési területe lehatárolásának alapját a Dráva Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerint kijelölt vízgyűjtője képezi. A Tanács ülését szintén szeptember 10-én tartotta, a DDTVT ülésével összevontan.

A Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács 2020. évben munkáját magas szakmai színvonalon látta el. A Tanács a jogszabályokban előírt kötelezettségeket és az Országos Vízügyi Főigazgatóság felé teljesítendő feladatokat elvégezte. A Tanács munkájáról a Titkárság a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság honlapján, valamint a negyedévente kötelezően megjelenő Drávától a Balatonig című elektronikus újságjában nyújtott tájékoztatást a közvélemény számára.

A vízügyi ágazat szempontjából fontos témák megtárgyalásával a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács 2020. évben is sikeresen hozzájárult működési területén a vízgazdálkodás szakmai feladatainak eredményes végrehajtásához.

Utolsó módosítás: 2021. október 19., kedd 10:18
Elérhetőség Partnereink Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat