Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ügyelet telefonszáma: +36 72 506 300
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Vízgazdálkodási Tanácsok

Tartalomfelelős: Pinczehelyi-Tátrai Tímea, PR-munkatárs

2014. július 03., csütörtök 13:36

Vízgazdálkodási Tanácsok

Tájékoztatás a Vízgazdálkodási Tanácsok 2018. évi tevékenységéről

A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 2018. december 8-a óta hatályos 1587/2018. (XI. 22.) Kormányhatározat értelmében a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács és a Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács titkársági feladatait a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság látja el.  A Kormányhatározat részletesen szabályozza a Tanácsok feladatait és tagi összetételét.

A Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (DDTVT) működési területe megegyezik a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területével. A Tanács tevékenységét önállóan, a megyei önkormányzattokkal összehangoltan végzi. Elősegíti a területi szintű vízgazdálkodás szakmai feladatainak egységes végrehajtását, valamint a vízügyi tervezés, a vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését. A Vízgazdálkodási Tanács szakmai munkájában kiemelten fontos szerepet kap a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés aktualitásairól és a VGT intézkedési programok végrehajtásához kapcsolódó projektekről szóló tájékoztatás. 

A Tanács taglétszáma 25 fő, elnöke Nagy Csaba országgyűlési képviselő.  2018. évben a Tanács két alkalommal ülésezett. Első ülését 2018. június 7-én tartotta, melynek napirendi pontjai között szerepelt az Ős-Dráva program aktuális helyzetének bemutatása, a 2017. évi határvízi tevékenységek ismertetése és a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács szakmai bizottságainak 2017. évi munkájának bemutatása. A második ülés 2018. november 11-én került összehívásra, a jelenlévők az Ős-Dráva Program, a Magyarszéki tározó és az INTERREG (DRAWA és Boros-Dráva) projektek aktuális állásáról kaptak tájékoztatást, továbbá az aszálymonitoring rendszerek kerültek bemutatásra. Az ülés végezetével a tanácstagok elfogadták a 2019. évi munkatervet.

A Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (DRVT) működési területe lehatárolásának alapját a Dráva Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerint kijelölt vízgyűjtője képezi. A Tanács elnöke Szabó Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei szervezetének általános alelnöke, a tagok létszáma 23 fő. A Tanács első ülését július 2-án tartotta, ahol az árvízi kockázatkezeléssel, a nagyvízi mederkezelési tervekkel, a mértékadó árvízszintekkel kapcsolatos aktualitásokról és az Ős-Dráva Programról szóló előadásokat hallgathattak meg a jelenlévők. A második, november 9-i ülésen külső előadó bevonásával az Ős-Dráva Program aktuális állása, majd az INTERREG (DRAWA és Boros-Dráva) projektek bemutatására került sor. A tanácskozás keretében elfogadásra került a 2019. évi munkaterv is.

A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1587/2018. (XI. 22.) Kormányhatározat 9. pontja értelmében a TVT feladatai teljesítésének elősegítése érdekében állandó vagy eseti bizottságokat hozhat létre. A DDTVT ezen felhatalmazás alapján hozta létre és működteti Baranya Megyei és Somogy Megyei Szakmai Bizottságát, melyek feladata 2018. évben szakmai véleményük kialakítása volt a TOP-2.1.3.-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, a TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, a VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés c. pályázati felhívások keretében benyújtásra tervezett dokumentációkkal kapcsolatosan, továbbá a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet értelmében a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolása tárgyában benyújtott kérelmek esetében. Az év folyamán összesen 13 szakmai bizottsági ülés összehívására és 32 db szakmai vélemény kiállítására került sor.

Fentiek tükrében Titkárságunk 2019. évben is a vízügyi ágazat szempontjából fontos témák megtárgyalását tervezi, így bízunk benne, hogy a Tanács munkájával a továbbiakban is sikeresen hozzájárul működési területén a vízgazdálkodás szakmai feladatainak eredményes végrehajtásához és a vízügyi tervezés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működéséhez.

 

Utolsó módosítás: 2019. május 30., csütörtök 14:21
Elérhetőség Partnereink Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat