Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ügyelet telefonszáma: +36 72 506 300
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Lezárult fejlesztések - Baranya megye

Tartalomfelelős: Pinczehelyi-Tátrai Tímea, PR-munkatárs

2013. november 20., szerda 17:32

Záportározó építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén – Magyarszéki tározó építése


 

A projekt fő célja a Baranya csatornán levonuló nagyvíz hozamok mérséklése, az árvízveszély csökkentése a víz visszatartásával. További célok: a víztározás, ön­tözővíz biztosítás, az aszályos periódusok vízpótlása, a vízfolyások vízjárásának egyenletesebbé tétele, a felső vízfolyásszakaszok hordalékainak részbeni vissza­tartása.

Projektinformációk

A projekt címe:
Záportározó építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén – Magyarszéki tározó építése
Szerződött támogatás összege: 1 907 000 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban):     100%
Projekt azonosító száma:           KEHOP-1.5.0-15-2016-00007

Kedvezményezett:                     Országos Vízügyi Főigazgatóság
                                                  Cím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D. 
                                                  Telefon: +36 1/ 225-44-00
                                                  Honlap: www.ovf.hu

Konzorciumi partner:                 Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
                                                  
Cím: 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
                                                   Postacím: 7602 Pécs, Pf. 101.
                                                   Telefon: +36 72 506 300
                                                   Honlap: www.ddvizig.hu

Kivitelező:                                  Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.
                                                  
Cím: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
                                                   Telefon: +36 93 541 920
                                                   Weboldal: www.szabadics.hu

Mérnök:                                      EUROUT Kft.
                                                  
Cím: 1143 Budapest, Zászlós u. 18.
                                                   Telefon: +36 1 887 2613
                                                   Honlap: www.eurout.hu

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja (támogatási szerződés szerint): 2019.10.31.


A projekt bemutatása

A projekt célja
: a Baranya csatornán levonuló nagyvíz hozamok mérséklése.

A Baranya-csatorna vízgyűjtőjének vízfolyásai mentén különösen nagy károkat okoztak a 2010. évi május–június havi esőzésekből kialakult árhullámok. A DDVIZIG, mint az érintett térség vízkészlet-gazdálkodásáért felelős állami szervezet, elkészíttette a „Tározási lehetőségek a Baranya-csatorna vízgyűjtőjén” elnevezésű műszaki tanulmánytervet. A tanulmányterv feltárta a tározó építésére alkalmas helyeket a Baranya-csatorna vízgyűjtő területén lévő jelentősebb vízfolyásokon.

A Magyarszéki tározó a tervezett tározók közül a legnagyobb záportarozási kapacitással valósítható meg, amely által vízkárenyhítés szempontjából jelentős a szerepe. A Baranya-csatorna felső szakaszáról-, valamint a Kaszánya-patakon érkező árvizek visszatartását biztosítja. A komplex hasznosíthatósága miatt további gazdasági lehetőségeket teremt a térségben. A tározó üzemvízszinten 28 hektár nagyságú állandó vízborítottsággal fog rendelkezni. Árvízszinten 54 hektár nagyságú területen tervezzük az elöntést.

A tározó a tervek szerint hossztöltéses kialakítású lesz, az árvizeket 60 m szélességű oldalbukón tervezzük bevezetni a tározótérbe. Üzemi vízszinten a tározó jóléti és horgászhasznosítású lehet.

A tározó főbb adatai:
A Magyarszéki tározó Magyarszék és Magyarhertelend községek határában, a Baranya csatorna 22+900 – 24+800 km szelvényei között, a bal parton, hossztöl­téses oldaltározóként kerül kialakításra.

Épülő műtárgyak:
• 2,6 km hosszú töltés
• központi vízszintszabályozó műtárgy
• tápzsilip, tápcsatorna
• vészárapasztó
• oldalbukó
• vízkivételi cső
• vízrajzi műtárgyInformációs anyagok: Letölthető lakossági tájékoztató szórólap


Események, aktualitások: a projekthez kapcsolódó események, aktualitások információi

1. Lakossági fórum
Helyszín: Magyarszék, Faluház
Időpont: 2017. 05. 09.
Rendezvény meghívó >>
A rendezvényen készült fotók >>

2. Projektindító rendezvény
Helyszín: Magyarhertelend, Kultúrház
Időpont: 2017. szeptember 18.
Rendezvény meghívó >>
A rendezvényen készült fotók >>

3. Sajtónyilvános lakossági rendezvény
Helyszín: Magyarszék, Faluház
Időpont: 2018. 01. 23.
Rendezvény meghívó >>
A rendezvényen készült fotók >>

4. Sajtónyilvános lakossági záró rendezvény
Helyszín: Tározó helyszíne és Magyarhertelend, Közösségi tér
Időpont: 2019. 07. 11. 13 óra
Rendezvény meghívó >>
A rendezvényen készült fotók >>

5. Ünnepélyes záró rendezvény
Helyszín: Magyarszék, Faluház és a tározó helyszíne
Időpont: 2019. 07. 11. 11 óra
Rendezvény meghívó >>
A rendezvényen készült fotók >>


Sajtószoba: a projektről szóló hivatalos sajtóközlemények, a projekt eseményeire szóló meghívók és legfrissebb hírek
Sajtóközlemények letöltése >>    

Fizetett sajtómegjelenések:            

Kapcsolat: Az alábbi elérhetőségeken felveheti a kapcsolatot a projekt sajtókapcsolati munkatársával

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Név: Pinczehelyi-Tátrai Tímea, PR referens
Cím: 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
Telefon: +36 72 506 382
Email: tatrai.timea@ddvizig.hu
Web: ddvizig.hu


      

 


 A Pécsi víz rendezése

Projekt bemutatása:
A fejlesztés célja: a Pécsi víz és mellékágainak jó karba helyezése, gépi fenntarthatóságának lehetővé tétele.

A projekt során a Pécsi víz és mellékágainak mederkotrása valósult meg. A két mellékág, a Szabadszentkirályi és a Gerdei vízfolyás önkormányzati tulajdonban és kezelésben van. A projekt megvalósulása érdekében konzorciumi megállapodást kötött az igazgatóság az érintett önkormányzatokkal. A kiviteli munkák során az önkormányzati szakaszon közel 6 km hosszon javultak a projekt befejezése után a lefolyási viszonyok. A kotrási munkákon felül 2 átközlekedő műtárgy átépítésre, 2 surrantó építésére került sor. A Pécsi víz állami tulajdonú szakaszán kotrási terv alapján került helyreállításra az engedélyes állapot. A gépi fenntartás lehetőségét átközlekedő műtárgyak építésével, átépítésével valósítottuk meg.

Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése, DDOP 5.1.5/B-11 konstrukció
A beruházás az Új Széchenyi Terv Dél-dunántúli Operatív Program keretein belül valósult meg.

Kedvezményezett:
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
7623, Pécs Köztársaság tér 7.
www.ddvizig.hu

Közreműködő szervezet:
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft
7621 Pécs, Mária u.3.
7400 Kaposvár, Szántó u. 5
www.deldunantul.com

Irányító Hatóság:
Miniszterelnökség
Nemzetközi Főosztály
H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg 

A Cún-Szaporca holtág vízpótlása az Ős-Dráva Program keretében

Projekt bemutatása:
A Cún-Szaporcai holtág vízpótlása a Fekete-vízből, amelyhez a vízfolyás 6+420 fkm szelvényében duzzasztó műtárgy épült.

A duzzasztóval egybe épített vízkivételi zsilipen keresztül jut a víz egy tápcsatornába, majd végül a holtágba. A tápcsatornán 3 db áteresz, 1 db halrács és 1 db mérőszelvény épült. A vízpótlás megvalósítását biztosító műszaki létesítményeken kívül, a holtág vízszintjeinek, a környező területek talajvízszintjeinek, valamint a Fekete-víz és a tápcsatorna által szállított vizek mennyiségének mérésére monitoring létesítmények épültek.

A mért adatok felhasználásának elsődleges célja a vízpótló rendszer üzemirányításához szükséges adatok mérése, másodlagos cél pedig a holtág és a Fekete-víz vízjárásának, vízháztartásának dokumentálása.

A projekt célkitűzése:

Természetes eredetű lefolyásból származó víz visszatartása, illetve tározása az időszakos elárasztásra kijelölt terülteken A tájkaraktert és életformát egykor meghatározó víz a térségben nyerje vissza szerepét Az ökológiai/természeti értékek megóvása, a vizes élőhelyek fenntartása; Őshonos fajok megtartása A rendszer elemei feleljenek meg a kettős hasznosítás, illetve működtetés követelményeinek,   a vízpótlás mellett a kárelhárítási (árvízmentesítési, belvíz-elvezetési és vízminőség-védelmi) igényeket is elégítsék ki Turisztikai, rekreációs lehetőségek fejlesztése; A klímaváltozás okozta kihívásokra való felkészülés (vízkészlet-gazdálkodás).

A létesítmény átadására 2015. november 19-én került sor.

A projekt az Új Széchenyi terv - Dél-Dunántúli Operatív Program – Térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése az Ős-Dráva Program keretében kiírt pályázat keretein belül valósult meg (DDOP-5.1.5/E-12-k1-2012-0001).

Kedvezményezett:
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
7623, Pécs Köztársaság tér 7.
www.ddvizig.hu

Közreműködő szervezet:
DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Mária u. 3.
H-7621 Pécs
www.deldunantul.com

Irányító Hatóság:
Miniszterelnökség
Nemzetközi Főosztály
H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
www.kormany.hu/hu/miniszterelnoksegIPA-hucr-logo-turism-2-hu-01

Cycling by the river - Kerékpározás a Dráva baranyai töltésén (HUHR/1101/1.2.2/1005)

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVÍZIG) és a Hrvatske Vode horvát vízügyi szervezet 2012. márciusában nyújtotta be az összeállított közös pályázatukat a „Magyar-Horvát Határmenti IPA Pályázati Program 2007-2013” harmadik kiírás keretén belül. A benyújtott pályázati javaslat kedvező elbírálást kapott, így a közös megvalósítás a megkötött partnerségi megállapodásban foglaltaknak megfelelően 2013. május 1-én megkezdődött és 2014. december 31.-án befejeződött. A megvalósítás időtartama 20 hónap volt.

A pályázat célja a horvát-magyar határmenti térség bekapcsolása volt a nemzetközi kerékpáros túraútvonalak hálózatába, ezáltal a turisztikai vendégforgalom növelése, illetve a helyi lakosok kerékpárral való közlekedésének elősegítése. Távlati cél a gépjárműforgalom és a kerékpáros forgalom szétválasztása, a közlekedésbiztonság növelése. Jó lehetőséget kínált ennek megvalósítására a kerékpárutak árvízvédelmi töltéseken történő vezetése.

A pályázat eredménye:
Magyar részről
- Révfalu - Drávasztára között 3,19 km (49+100-52+290 tkm) töltéskorona burkolatának felújítása
- Felsőszentmárton - Szentborbás között 6,424 km (58+120-64+544 tkm) ) töltéskorona burkolat építése
Horvát részről 
- Osijek-Baranja megye, 17,225 km töltéskorona burkolat modernizációja

A pályázat hatása:
Napjainkban Magyarországon és Horvátországban egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a horvát- magyar határterület természeti értékeinek megismerése iránt.
A változatos szépségű tájak és a relatív alacsony szintkülönbségek jó lehetőséget kínálnak a kerékpározáshoz.
A magyar-horvát határvidéken a természeti értékek megőrzését is pozitívan befolyásolja a kerékpáros közlekedés, a  kerékpáros hálózatok fejlesztése. A javuló feltételek segítik az egészséges életmód, környezetbarát közlekedés, környezetbarát közlekedési eszközök fokozottabb használatának ösztönzését, és a forgalombiztonsági helyzet javítását.

A beruházás a Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 keretein belül valósult meg. 

Jelen tartalom nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Kedvezményezett:
Hrvatske Vode
10000 Zagreb, Ulica Grad Vukovara 220., Croatia
31000 Osijek, Splavarska 2a, Croatia
+385 31 375-677
www.voda.hr

Közreműködő szervezet:
Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
Közös Technikai Titkárság (KTT)
Széchenyi Programiroda Nkft.
Gellérthegy u. 30-32.
H-1016 Budapest
E-mail: info@hu-hr-jts.com
Fax:+36 1 224 3291

Irányító Hatóság:
Miniszterelnökség
Nemzetközi Főosztály
H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

eu-logo-szoveggel

 

 

IPA

 

 

Aljmaski rit & Dravakeresztúri - A Drávakeresztúri mellékág revitalizációja a Dráván (HUHR/1101/1.1.1/0004)

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Hrvatske Vode horvát vízügyi szervezet 2012. március 12-én nyújtotta be a Drávakeresztúri és Aljmaški rit mellékágak revitalizációjára összeállított közös pályázatukat a „Magyar-Horvát Határmenti IPA Pályázati Program 2007-2013” harmadik kiírás keretén belül. A benyújtott pályázati javaslat kedvező elbírálást kapott, így a közös megvalósítás a megkötött partnerségi megállapodásban foglaltaknak megfelelően 2013. március 1-én megkezdődött, majd a sikeres lebonyolítást követően 2014. december 31-én befejeződött. A megvalósítás időtartama 22 hónapot vett igénybe.

A Dráva 123,15 – 123,95 fkm között, a baloldalon elhelyezkedő mellékág revitalizáció elsődleges célja az előrehaladott szukcessziós folyamatok megállítása, a mellékág élő kapcsolatának megteremtése, illetve visszaállítása az anyamederrel (Drávával), a halak ívási helyének biztosítása, további célok a folyóvízhez közelibb flóra és fauna állomány kialakulása, a pangó vízterületek megszüntetése, folyamatos frissvíz pótlásának biztosítása a Dráva felől legalább az év 200 napján.

A pályázat eredménye:

Magyar részről - a mellékág revitalizációs munkáinak elvégzése érdekében a tender- és kiviteli tervek elkészítése, majd a mellékág magyar területen elhelyezkedő felső szakaszán a revitalizációs munkák elvégzése, azaz:

- a mellékágban lévő fás szárú növényzet eltávolítása,

- a mellékág feltöltődött medréből az iszap kiemelése és a Drávába történő visszahelyezése.
Horvát részről a mellékág alsó szakaszán

- a tervezett kismértékű mederanyag eltávolítás mellett a

- horvát területen létesült mederelzáró kőmű átépítése úgy, hogy évi 200 napon keresztül a napi vízcsere biztosított legyen a mellékágban az anyameder felől.

A pályázat hatása: a pályázat az egyik legjobb példa volt arra, hogy magyar-horvát közös pályázattal és közös munkával meg lehet valósítani magyar-horvát területen elhelyezkedő mellékág revitalizációs munkáinak kivitelezését. A magyar oldali tevékenység ugyan úgy hatással van horvát területre, mint a horvát oldali a magyar területre. A két ország közös erőfeszítése nélkül a nemzeti parki és NATURA 2000 védettség alatt álló mellékág megújításának esélye nagyon kicsi lett volna, a mellékág degradációja tovább folytatódna.

A pályázat folytatása volt egy korábbi, szintén magyar-horvát közös IPA pályázatnak, mely keretén belül magyar részről elkészül a Drávakeresztúri mellékág revitalizációjához szükséges környezeti hatásvizsgálat, revitalizációs terv, illetve a revitalizáció kivitelezéséhez szükséges engedélyek.

A beruházás a Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 keretein belül valósulhat meg.

Jelen tartalom nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Kedvezményezett:
Hrvatske Vode
10000 Zagreb, Ulica Grad Vukovara 220., Croatia
31000 Osijek, Splavarska 2a, Croatia
+385 31 375-677
www.voda.hr

Közreműködő Szervezet:
Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
Közös Technikai Titkárság (KTT) Széchenyi Programiroda Nkft.
Gellérthegy u. 30-32.
H-1016 Budapest
E-mail: info@hu-hr-jts.com
Fax:+36 1 224 3291

Irányító Hatóság:

Miniszterelnökség
Nemzetközi Főosztály
H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

 

eu-logo-szoveggel

 


IPA-hucr-logo-turism-2-hu-01

 

 

 

 

 

 

Drava and Danube ecotourism growth - Duna és Dráva ökoturizmus fejlesztés(HUHR/1101/1.2.2/2010)

A közös horvát-magyar projekt során magyar oldalon az árvízvédelmi töltés államhatárral közvetlenül szomszédos szakaszon 0+000-5+054 új illetve a meglévő aszfalt burkolat felújítása készült el.
A bédai szivattyútelep közvetlen szomszédságában az árvízvédelmi töltés területén kerékpártároló és kiszolgáló létesítmények épültek.

A projekt célkitűzése az ökoturizmus feltételeinek javítása, mely összhangban van az árvízvédelmi célkitűzésekkel is.
A jelenleg kiviteli szakaszban tartó projekt megvalósítási összköltsége támogatási szerződés szerint 500 ezer €.

A projekt időtartama: 2013. április 1. – 2014. november 30.

A beruházás a Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 keretein belül valósult meg. 

Jelen tartalom nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Kedvezményezett:
Hrvatske Vode
10000 Zagreb, Ulica Grad Vukovara 220., Croatia
31000 Osijek, Splavarska 2a, Croatia
+385 31 375-677
www.voda.hr

Közreműködő Szervezet:
Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
Közös Technikai Titkárság (KTT)Széchenyi Programiroda Nkft.
Gellérthegy u. 30-32.
H-1016 Budapest
E-mail: info@hu-hr-jts.com
Fax:+36 1 224 3291

Irányító Hatóság:
Miniszterelnökség
Nemzetközi Főosztály
H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

eu-logo-szoveggel

IPA
 

Drava Region Unified Planning Toolkit - Dráva-régióra Vonatkozó Egységes Tervezési Eszközrendszer - DUPLO

Bár a Dráva-régió földrajzilag egy egységet képez, elhelyezkedéséből adódóan Magyarország és Horvátország közötti megosztottság jellemzi különböző igazgatási, szervezeti, intézményi háttérrel. Emellett egy olyan területről van szó, melyre vonatkozóan több fejlesztési elképzelés, koncepció, terv látott már napvilágot - alapvetően helyi területfejlesztési, természetvédelmi, turisztikai és vízgazdálkodási szempontok figyelembe vételével, ezek azonban nem feltétlenül állnak összhangban egymással. A projekt célja ezért egy egységes tervezési eszközrendszer létrehozása a Dráva-régióra (ahol a projektterület a Dráva-menti kb. 40-40 km-es sáv a folyó mindkét oldalán) vonatkozóan, ami a már meglévő, a Dráva-régióra vonatkozó, létező fejlesztési terveket vizsgálja felül, a "halott dolgokat" kiszelektálja, a fontosakat pedig harmonizálja, egységesíti és azok alapján egy összefogott stratégiát hoz létre.

A projekt két fő komponensből áll. Az egyik egy átfogó keret-terv kialakítása a Dráva-régióra, amely a térséget funkcionális régióként kezeli (hasonlóan a Balaton-régióhoz, vagy a Tisza-tó régióhoz). Az eddigi kutatások tapasztalatai alapján három olyan pillért emelhető ki, amelyre a keret-terv épülhet: természetvédelem; alternatív turizmus (öko-turizmus, falusi turizmus); helyi gazdaságfejlesztés (helyi termelési és ellátási láncok; helyi termelésre épített gazdálkodás preferálása). A másik egy olyan, földrajzi információs rendszeren (GIS) alapuló interaktív platform létrehozása, mely célja:

hogy mindenki számára hozzáférhetően összegyűjtse és összefogja a régió tervezési dokumentumait; lehetőséget biztosítson ún. jó gyakorlatok összegyűjtésére, hozzáférésére a helyi szereplőknek (akár tervezés, akár konkrétan termelés, szolgáltatás témakörben); illetve egy olyan felület, adatbázis létrehozása, melyen keresztül a szereplők kapcsolatba léphetnek egymással saját fejlesztési elképzeléseik mentén.

 A 16 hónapos projektidőtartam 2013. április 1-én indult és 2014. július 31-én ér véget.

Vezető kedvezményezett:
Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
www.rkk.hu

Közreműködő szervezet:
Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
Közös Technikai Titkárság (KTT)Széchenyi Programiroda Nkft.
Gellérthegy u. 30-32.
H-1016 Budapest
E-mail: info@hu-hr-jts.com
Fax:+36 1 224 3291

Irányító Hatóság:
Miniszterelnökség
Nemzetközi Főosztály
H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

eu-logo-szoveggel
 

GEF projekt

A GEF Projekt honlapja megtekinthető: http://gef.ddvizig.hu/


Oldi Öblözet Projekt, a Dráva bal parti töltés fejlesztése

Állami Árvízvédelmi Fejlesztések KEOP 2.1.1. Konstrukció
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt bemutatása:
A projekt a siklósi kistérségben hét települést – Alsószentmárton, Old, Beremend, Egyházasharaszti, Kásád, Kistapolca és Matty – érint. Túl az árvízi veszélyeztetettségen, a területen csapadékos időszakban belvíz, száraz időszakban aszály fenyeget. A megépítendő árvízvédelmi töltés rendezett körülményeket teremt és csökkenti az árvízvédelmi kockázatot, így javítja az ezen a területen élő emberek életminőségét.

A projekt célkitűzése:
Az országhatártól a gyűrűspusztai gátőrházig terjedő védvonalon teljesüljön a biztonságos és a jogszabályi kötelezettségeket is figyelembe vevő 120 centiméteres mértékadó árvízszint, a jelenlegi 60 centiméter helyett. Ezért szükséges a drávaszabolcsi árvízvédelmi öblözet elkülönült alsó oldi öblözetét védő és a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 1. mellékletében szereplő Dráva bal parti árvízvédelmi töltés, 05.02 számú drávaszabolcsi szakaszhoz tartozó 5,1 kilométer hosszúságú szakasz előírt mértékre történő kiépítése. A projekt előkészítése 2007. évben kezdődött, befejezése várhatóan 2010 szeptemberére tehető.

A kétfordulós pályázati rendszer második fordulójában nyert 850 millió forintos támogatás teszi lehetővé a projekt megvalósítását. Az előkészítés lezárult, így a kész tervekkel rendelkező szakaszon a földmunka a kivitelezéshez elnyert támogatás birtokában ez év tavaszán, a közbeszerzési eljárások lezárásával megindult. A biztonságosabb védvonal kialakítása mintegy másfél évet vesz igénybe.

A beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet- és Energia Operatív Program keretein belül valósulhat meg.

Kedvezményezett:
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
www.ddvizig.hu

Közreműködő szervezet:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága
1134 Budapest, Váci út 45.
www.kvvmfi.hu

Irányító hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
06 40 638 638
www.nfu.hu


Karasica Vasas-belvárdi vízfolyások vízkárelhárítási fejlesztése

A felszíni vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentőségű vízvédelmi területeken DDOP 5.1.5/A-09-2010-0003 konstrukció.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt bemutatása:
A pályázat keretei között megvalósuló fejlesztés alapvetően két koncepcióra támaszkodik. Az érintett belterületi szakaszokon az elsődleges cél az árvízi biztonság növelése, az emberi élet és a vagyontárgyak megóvása. A külterületi szakaszokon, a megfelelő árvízi biztonság biztosítása mellett a másik fő szempont a Víz Keretirányelv direktíváinak lehetőség szerinti megfeleltetés.
A Karasica vízfolyás vízkárelhárítási fejlesztése keretében tervezett műszaki beavatkozások:
- A vízfolyás medrének természetbeillő rendezése 8940 m hosszban, szakaszos kisvízi mederbiztosításokkal és helyenként őshonos növények telepítésével, illetve természetbe illő mederszakaszok kialakításával
- Vízépítési műtárgyak építése a mederben: 2 db mederfenék stabilizáló műtárgy és 20 db átközlekedő műtárgy a mellékárkok torkolatánál.
- Monitoring fejlesztés: 2 db (szederkényi és kátolyi) vízmérce átépítés a meder rekonstrukciójához igazodva
A Vasas-belvárdi vízfolyás vízkárelhárítási fejlesztése keretében tervezett műszaki beavatkozások:
- A vízfolyás medrének természetbeillő rendezése 10140 m hosszban, szakaszos kisvízi mederbiztosításokkal és helyenként őshonos növények telepítésével, illetve természetbe illő mederszakaszok kialakításával.
- Vízépítési műtárgyak építése a mederben: 10 db mederfenék stabilizáló mű és 19 db átközlekedő műtárgy a mellékárkok torkolatánál
- Monitoring fejlesztés: 1 db vízmérce építése Belvárdgyulánál
A pályázat megvalósításának befejezési határideje 2012. októbere. A projekt összköltsége 469,5 millió Ft.
A beruházás az Új Széchényi Terv Dél-dunántúli Operatív Program keretein belül valósulhat meg.

Kedvezményezett:
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
www.ddvizig.hu

Közreműködő szervezet:
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
7621 Pécs, Mária utca 3.
www.deldunantul.eu

Irányító hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
06 40 638 638
www.nfu.hu


Felsőszentmártoni mellékág revitalizációja a Dráván

A felszíni vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentőségű vízvédelmi területeken DDOP 5.1.5/A-09-2010-0003 konstrukció.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A revitalizáció előzménye:
A Felsőszentmártoni mellékág a Dráva egyik bal oldali, a revitalizációs munkákat megelőzően lefűződött és jelentősen feltöltődött, az anyafolyótól leválasztott mellékága, amely Felsőszentmárton térségében található. Revitalizációjának elképzelése 2004-ben fogalmazódott meg először, ekkor egy általános állapotfelmérés készült, amelyet 2008-ban egy részletesebb, a mellékág felmérésén alapuló tanulmány követett, amely már megfogalmazta a konkrét revitalizációs elképzeléseket is.

A pályázat bemutatása:
A Dél-dunántúli Operatív Program keretén belül nyílt lehetőség arra, hogy a korábbi években megfogalmazódott elképzelések valóra válhassanak, azaz a mellékág revitalizációjához szükséges terveket, majd magát a revitalizációt elvégezhessük, és ehhez az anyagi forrásokat megkaphassuk. A pályázatot 2010. január 28-án nyújtottuk be, majd a kedvező elbírálás után a támogatási szerződést 2010. november 2-án írtuk alá. A mellékág revitalizációja során tervezett és elvégzett beavatkozások:

1. Faeltávolítás – a mellékág feltöltődésével egyidőben a fűzfélék egyre jobban benőtték a korábbi medret, amelyeket a revitalizáció során eltávolítottunk.
2. Feltöltődések eltávolítása – a mintegy 47735 m3 iszap eltávolítása a mellékág teljes hosszából. Az iszap eltávolítást követően a mellékágban a Dráva vízállásától függően, de minimum évente kétszáz napon keresztül átáramló, friss vízutánpótláshoz jut a mellékág.
3. A meglévő elzárás átépítése – a mellékág középső harmadában elzárás létesült, mely akadályozta a megfelelő vízáramlást és vízcserét a mellékágban. A revitalizáció során ez az elzárás átépítésre került oly módon, hogy továbbra is biztosított maradjon a szigetre történő közlekedés lehetősége, de ugyanakkor az évi kétszáz napon keresztüli napi vízcsere is. Ennek érdekében az elzárás mélyebb részére csővezetéket fektettünk.

A pályázat célja
A Felsőszentmártoni mellékág revitalizációjával az évi kétszáz napon keresztüli vízbeáramlás mellett a napi vízcsere is biztosított, ezzel, ha nem is a korábbi időszakokhoz hasonlóan, de a revitalizált állapothoz képest mindenképpen jelentősebb mértékben élővé vált a mellékág, megszépült környezete, flóra és fauna állománya, halállománya, ezen keresztül turisztikai érdekessége.

A revitalizáció ütemezése
A Felsőszentmártoni mellékág revitalizációja 2012. október 31-én megval