Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ügyelet telefonszáma: +36 72 506 300
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Vízgazdálkodási Tanácsok

Tartalomfelelős: Pinczehelyi-Tátrai Tímea, PR-munkatárs

2014. július 03., csütörtök 13:36

Tájékoztatás a Vízgazdálkodási Tanácsok  2016. évi tevékenységéről

A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Kormányhatározat értelmében a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács és a Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács titkársági feladatait a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság látja el.  A Kormányhatározat részletesen szabályozza a Tanácsok feladatait és tagi összetételét.

A Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (DDTVT) működési területe megegyezik a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területével. A Tanács tevékenységét önállóan, a megyei önkormányzattal összehangoltan végzi. Elősegíti a területi szintű vízgazdálkodás szakmai feladatainak egységes végrehajtását, valamint a vízügyi tervezés, a vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését. A Vízgazdálkodási Tanács szakmai munkájában kiemelten fontos szerepet kap a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés folyamatában és annak társadalmasításában való részvétel.

A Tanács taglétszáma jelenleg 24 fő, elnöke Nagy Csaba Úr, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.  2016. évben a Tanács két alkalommal ülésezett. Első ülését június 29-én tartotta, melynek napirendi pontjai között szerepelt a VGT2 elfogadásáról, a határon átnyúló víztestekkel kapcsolatos horvát-magyar egyeztetésekről és a vízjogi engedélyezési eljárásban bekövetkezett változásokról szóló tájékoztatás, továbbá a Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács és a szakmai bizottságok munkájának ismertetése.

A Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (DRVT) elnöke Szabó Tamás Úr, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei szervezetének általános alelnöke, a tagok létszáma 22 fő. A Tanács első ülését május 10-én tartotta, ahol a Dráva részvízgyűjtő felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről, az Árvízi Kockázatkezelési Tervezés aktuális feladatairól és az Ős-Dráva Programról kaptak tájékoztatást az ülésen résztvevők.

A Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (DDTVT) és a Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (DRVT) összevont ülése november 9-én került megrendezésre, melyen összesen 21 delegáló szervezet képviselője jelent meg. A tanácstagok tájékoztatást kaptak a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság KEHOP projektjeinek helyzetéről, így az Ős-Dráva Program és a Magyarszéki tározó építésével kapcsolatos aktualitásokról, majd a Barcsi Ó-Dráva revitalizációját célzó LIFE pályázat és a Mura-Dráva Bioszféra Rezervátum témájában hallgathattak meg előadásokat. A tanácskozás keretében elfogadásra került a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács és a Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács 2017. évi munkaterve.

A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Kormányhatározat 10. pontja értelmében a TVT feladatai teljesítésének elősegítése érdekében állandó vagy eseti bizottságokat hozhat létre. A DDTVT ezen felhatalmazás alapján hozta létre és működteti Baranya Megyei és Somogy Megyei Szakmai Bizottságát, melyek feladata 2016. évben szakmai véleményük kialakítása volt a TOP-2.1.3.-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, a TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, a VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés c. pályázati felhívásokkal kapcsolatosan, továbbá a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet értelmében a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolása tárgyában benyújtott kérelmek esetében. Az év folyamán összesen 12 szakmai bizottsági ülés összehívására és 33 db szakmai vélemény kiállítására került sor.

Fentiek tükrében Titkárságunk 2017. évben is a vízügyi ágazat szempontjából fontos témák megtárgyalását tervezi, így bízunk benne, hogy a Tanács munkájával a továbbiakban is sikeresen hozzájárul működési területén a vízgazdálkodás szakmai feladatainak eredményes végrehajtásához és a vízügyi tervezés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működéséhez.

Utolsó módosítás: 2017. január 03., kedd 13:27
Elérhetőség Partnereink Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat