Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ügyelet telefonszáma: +36 72 506 300
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Vízgazdálkodási Tanácsok

Tartalomfelelős: Pinczehelyi-Tátrai Tímea, PR-munkatárs

2014. július 03., csütörtök 13:36

Tájékoztatás a Vízgazdálkodási Tanácsok 2017. évi tevékenységéről

A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Kormányhatározat értelmében a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács és a Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács titkársági feladatait a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság látja el.  A Kormányhatározat részletesen szabályozza a Tanácsok feladatait és tagi összetételét.

A Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (DDTVT) működési területe megegyezik a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területével. A Tanács tevékenységét önállóan, a megyei önkormányzattokkal összehangoltan végzi. Elősegíti a területi szintű vízgazdálkodás szakmai feladatainak egységes végrehajtását, valamint a vízügyi tervezés, a vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését. A Vízgazdálkodási Tanács szakmai munkájában kiemelten fontos szerepet kap a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés aktualitásairól és a VGT intézkedési programok végrehajtásához kapcsolódó projektekről szóló tájékoztatás. 

A Tanács taglétszáma 24 fő, elnöke Nagy Csaba Úr, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.  2017. évben a Tanács két alkalommal ülésezett. Első ülését május 30-án tartotta, melynek napirendi pontjai között szerepelt a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokról történő tájékoztatás, a Herman Ottó Intézet tevékenységének bemutatása, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés aktualitásai, továbbá a szakmai bizottságok 2016. évi munkájának ismertetése. A második ülés 2017. november 17-én került összehívásra, a jelenlévők az Ős-Dráva Program és Magyarszéki tározó projekt aktuális állásáról kaptak tájékoztatást, továbbá elfogadásra került a Tanács új Szervezeti és Működési Szabályzata és 2018. évi munkaterve.

A Dráva Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (DRVT) működési területe lehatárolásának alapját a Dráva VGT szerint kijelölt vízgyűjtője képezi. A Tanács elnöke Szabó Tamás Úr, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei szervezetének általános alelnöke, a tagok létszáma 22 fő. A Tanács első ülését április 19-én tartotta, ahol a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés aktualitásairól, az Árvízi Kockázatkezelési Tervezéssel kapcsolatos feladatokról és az Ős-Dráva Programról szóló előadásokat hallgathattak meg a jelenlévők. A második, november 27-i ülésen a Murakeresztúri árvízvédelmi öblözet fejlesztése és a Principális-csatornán történt beavatkozás került ismertetésre, és a tanácskozás keretében elfogadásra került a 2018. évi munkaterv is.

A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Kormányhatározat 10. pontja értelmében a TVT feladatai teljesítésének elősegítése érdekében állandó vagy eseti bizottságokat hozhat létre. A DDTVT ezen felhatalmazás alapján hozta létre és működteti Baranya Megyei és Somogy Megyei Szakmai Bizottságát, melyek feladata 2017. évben szakmai véleményük kialakítása volt a TOP-2.1.3.-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, a TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, a VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés c. pályázati felhívások keretében benyújtásra tervezett dokumentációkkal kapcsolatosan, továbbá a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet értelmében a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolása tárgyában benyújtott kérelmek esetében. Az év folyamán összesen nyolc szakmai bizottsági ülés összehívására és 18 db szakmai vélemény kiállítására került sor.

Fentiek tükrében Titkárságunk 2018. évben is a vízügyi ágazat szempontjából fontos témák megtárgyalását tervezi, így bízunk benne, hogy a Tanács munkájával a továbbiakban is sikeresen hozzájárul működési területén a vízgazdálkodás szakmai feladatainak eredményes végrehajtásához és a vízügyi tervezés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működéséhez.

Utolsó módosítás: 2018. március 20., kedd 11:33
Elérhetőség Partnereink Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat