Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ügyelet telefonszáma: +36 72 506 300
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

OSAP 2017. adatlapok

Tartalomfelelős: Pinczehelyi-Tátrai Tímea, PR-munkatárs

2015. december 16., szerda 13:35

Tisztelt Vízhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy honlapunkról letölthetők az Országos Statisztikai Adatszolgáltatási Program (OSAP) 2017. tárgyévre vonatkozó, alábbi nyilvántartási számú vízkészlet-gazdálkodási és vízhasznosítási adatlapjai és kitöltési útmutatói:

OSAP 1373 - A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás

Egyedi mezőgazdasági vízhasználók:

  OSAP 1373 adatlap (2017) egyedi.xls letölthető:
  OSAP 1373 útmutató (2017) egyedi.pdf letölthető:


Mezőgazdasági vízszolgáltatók (vízügyi igazgatóságok, regionális vízművek, vízgazdálkodási társulatok):

   OSAP 1373 adatlap – teljes.xls letölthető (2017):
   OSAP 1373 útmutató – teljes.pdf letölthető (2017):


OSAP 1375 - A felszín alatti vizet kitermelő víz kivétek, valamint  megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenysége

  OSAP 1375 adatlap és útmutató (2017) teljes.xls letölthető:OSAP 1694 - A felszíni víz kivétek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések

  OSAP 1694 adatlap (2017) xls letölthető:
  OSAP 1694 útmutató (2017) pdf letölthető:


Az adatlapok és a kitöltési útmutatók honlapunkon kívül az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) www.ovf.hu honlapján található jobb oldali menüsor OSAP gyorslink segítségével vagy a Közérdekű menüpont OSAP adatlapok almenüpont alatt is letölthetők.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az OSAP 1373 és az OSAP 1694 adatlapokat 2018. január 31-ig, míg az OSAP 1375 adatlapokat 2018. március 31-ig kell, a kiküldött (vagy kiküldés alatt álló) felszólító levélben foglaltaknak megfelelően, Igazgatóságunkra benyújtani.

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás kizárólag statisztikai célra történik. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. § (2), valamint a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján kötelező!

Az adatszolgáltatás teljesítése érdekében a törvény 9/B.  (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy a területileg illetékes kormányhivatal az adatgyűjtést végrehajtó szerv kezdeményezésére közigazgatási bírsággal sújtja azt, aki statisztikai adatszolgáltatást nem az előírt határidőre teljesíti. A bírság összege természetes személy esetében 200.000 forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 100.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet. A bírság kiszabása adatszolgáltatásonként történik.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 206/B. § (1) bekezdése írja elő, hogy aki a valóságnak meg nem felelő statisztikai adatot szolgáltat, vagy az adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelő felvilágosítást ad, szabálysértést követ el, így ellene szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

E fentiekre tekintettel kérjük, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségét Igazgatóságunk felé maradéktalanul és a jelzett határidőig teljesíteni szíveskedjen.

Együttműködését köszönjük!


 

Utolsó módosítás: 2017. december 13., szerda 09:22
Elérhetőség Partnereink Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat